VIZE & CESTA

POSTUPY A SESTUPY, AŤ JSOU POUZE A JEN VÝSLEDKEM SPORTOVNÍ SNAHY

Přesvědčme obec nebo město, že není důležitá úroveň soutěže ale atmosféra, poctivost, zábava pro místní obyvatele a tím pádem i jejich angažovanost.

HRAJTE TAKOVOU SOUTĚŽ MŮŽŮ, NA KTEROU SI VYCHOVÁTE MLÁDEŽ

Odchovanci mají vztah ke klubu a prostředí, proto na ně chodí fanoušci rádi! Návštěvy zápasů pokud hraješ s odchovanci jsou v nižší soutěžích daleko větší. Je to vysoce komunitní prostředí. Děda hrál s dědou, táta s tátou a syn se synem, a na základě těchto vztahů se potkávají na fotbale. Záměrem musí být vytvoření prostředí „PRO SETKÁVÁNÍ SE NA FOTBALE“. Je to z praxe zcela vyplývající zkušenost

FOTBALEM SE ŽIVÍ MAXIMÁLNĚ 1 KLUK Z 10 TISÍC

Buďme hrdí na to, bude-li čas od času někdo odměněn a fotbal se stane jeho zaměstnáním. Důležitější však je VÉST DĚTI K VŠESPORTOVNÍM AKTIVITÁM tak, aby nás fotbal a zdravý pohyb provázel po celý život a naplňoval nás radostí. Když budu fotbal a sport milovat od dětství, bude mě provázet po celý život, na hřišti a později i mimo něj. Třeba v roli trenéra, rozhodčího, či funkcionáře .

AKTIVNÍ ROZHODČÍ NESMÍ PŮSOBIT V ŽÁDNÉ VOLENÉ FUNKCI

A to ve struktuře asociace včetně klubových funkci. Rozhodčí jsou součástí naší hry, chovejme se k nim s maximálním respektem, vytvořme standard občerstvení ať se rozhodčí cítí komfortně, ale nikdy nenabízejme úplatek či zvláštní pozornost. Náznak úplatku, korupce či ovlivněni řešme rovnou s Policie ČR.

VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ UCELENOU METODIKOU PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZDARMA

Připravme vzdělávání trenérů v úzké spolupráci s rozhodčími. Obě tyto skupiny vychovávají děti-hráče jak na hřišti, tak mimo něj. Zaveďme proto farmy jak pro mladé trenéry, tak i pro mladé rozhodčí a vzdělávejme je společně.

MILUJME A DĚLEJME FOTBAL NEZIŠTNĚ

Radost dětí i dospělých nás za to odmění a hřiště na okrese bude znovu místo setkávání rodin.