OKRESNÍ MENU

TRENÉRSKÉ FARMY

dlouho žehráme na to, že nám chybí trenéři především k mladším kategoriím v okresních klubech. Jednou z možností je vytváření „Trenérských farem“ pro kluky – hráče dorosteneckých kategorií. Hráči mají možnost projít nižší trenérské licence a zapojit se v klubech jako trenéři přípravek. Klub se může na financování vzdělávání hráčů částečně podílet. Kluci budou zapojeni aktivně v chodu klubu, někde mohou za trénování získat i menší finanční odměnu a nebudou nám v takové míře končit s fotbalem.

ROZHODCOVSKÉ FARMY

na podobném principu jako trenérské farmy. Nabídněme dorostencům v klubech možnost rozhodovat utkání jejich mladších kamarádů. Zapojme více komise rozhodčích, ať proškolí mladé fotbalisty, kteří by měli o tuto činnost zájem. Tito hráči nám opět zůstanou u fotbalu a díky dlouhé praxi se mohou časem vypracovat ve velmi kvalitní rozhodčí i pro dospělé soutěže. Tuto činnost budou ale provádět s velkou aktivitou a zájmem.

PRAVIDELNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

trenérů okresních klubů. OFS by měl zajistit minimálně jednou ročně školení licence C ve spolupráci s trenéry GTM. Dalším stupněm vzdělávání by měli být semináře a praktické ukázky TJ, které by měly organizovat členové komise mládeže OFS ve spolupráci se silnými satelitními kluby v okresním regionu. Tím je možné dosáhnout mnohem většího propojování jednotlivých klubů, jejich trenérů, sdílení informací a vzájemného obohacování.

BUDOVÁNÍ VĚTŠÍ SPOLUPRÁCE

okresních fotbalových klubů se základními a mateřskými školami. Tuto spolupráci by měli koordinovat členové komise mládeže s okresním GTM trenérem. Pomáhat jim mohou trenéři mládeže, kteří působí ve velkých klubech na okrese jako šéftrenéři mládežnických kategorií. Tito trenéři mohou docházet pravidelně do MŠ a na první stupeň ZŠ jako asistenti učitelek při výuce TV. Mohou se velkou měrou podílet na zvyšování pohybové gramotnosti malých dětí ve školním prostředí.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ K TRANSPARENTNOSTI A POPULARITĚ FOTBALU

Umožněme všem klubům na okresní i krajské úrovni, aby za pomoci nových technologií mohly natáčet všechny své zápasy a sdílet nejlepší fotbalové momenty bez jakýchkoli vstupních nákladů a drahé techniky. Hlavní myšlenkou je podpora amatérského sportu, jeho popularizace a transparentnost. Vše co bude daný klub potřebovat je pouze mobilní telefon a nahrávací aplikace, jejíž využití je zdarma. Prostřednictvím jednoduché mobilní aplikace zvládnou kluby zajistit natáčení všech svých zápasů, což přispěje ke zvýšení vizibility daných klubů Fotbalové asociace, či jednotlivých svazů. Je to zároveň velmi efektivní nástroj, jak po dobu opatření souvisejících s COVID-19 zvyšovat interakci se svými fanoušky, hráči, komunitou či obchodními partnery a digitalizovat svůj video obsah zdarma a transparentně.