PROCES VALNÉ HROMADY

PROCES VALNÉ HROMADY FAČR

Co je VH FAČR a v čem je unikátní?

Valná hromada FAČR je nejvyšším orgánem Fotbalové asociace. Tvoří jí 202 delegátů. Zmiňovaní delegáti (volitelé) jsou absolutně všichni zástupci klubů. Jelikož je v celé České republice více než 3.600 klubů, tak se zástupci těchto klubů musejí nějak vybrat.

Aby se došlo k celkovému číslu 202, rozdělily se hlasující skupiny na dvě stejně velké poloviny. Historicky je ustanoveno, že první polovina (101 zástupců) bude vybrána z klubů nejvyšších soutěží, tedy F:L, FNL, ČFL+MSFL a divizí, kterých je celkem 140. Druhá polovina (101 zástupců) bude vybrána z cca 3.460 klubů krajských a okresních soutěží. Jelikož klubů působících v krajských a okresních soutěžích je cca 3.460 a musí se z nich vybrat pouze 101 zástupců, tak se v minulosti usneslo, že tyto kluby bude zastupovat 76 zástupců každého okresu v ČR, 14 zástupců každého kraje v ČR a 11 zástupců Prahy, která má pouze městské části a nikoli okresy.

Zástupci okresů a krajů na Valné hromadě FAČR jsou pak v převážné většině předsedové okresních a krajských fotbalových svazů a jsou zvoleni kluby okresních a krajských soutěží. VH FAČR je tedy sice členěna na dvě stejně velké části – komoru klubů a komoru svazů, ale také komora svazů obsahuje reprezentanty zvolené kluby z nižších soutěží. Pokud bychom měli následovat základní princip, tak by měli v křeslech předsedů OFS a KFS logicky sedět zástupci klubů. Je třeba si uvědomit, že všech více než 3.600 amatérských i profesionálních klubů má zásadní vliv na změnu fotbalového prostředí.