FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ KLUBŮ

Jestli chceme zlepšit situaci na našem okrese a přispět tak k tomu, abychom změnili český fotbal, pomůže i správné financování klubů. Je nutné se pokusit o to, aby amatérské kluby i na té nejnižší úrovni měly stabilní financování.

Tak, aby byly v rozpočtu v rovnováze výdaje a výnosy. Většina klubů na regionální úrovni jsou neziskové organizace a májí právní formu spolku. Jejich hlavní činností je uspokojování zájmů a potřeb jejich členů. Smí sice vykonávat hospodářskou činnost, tedy činnost za účelem dosahování zisku, ale jen jako činnost doplňkovou. Sportovní kluby mají především náklady na sportovní činnost, náklady na provoz areálu, tam kde jej provozují, a další náklady mohou být režijní.

Příjmy pak mohou být především ze členských příspěvků od členů, o které se klub stará a jejichž zájmy připravuje. Klíčová je také finanční podpora od samospráv jako je obec či město, ale také kraj či Národní sportovní agentura a od dalších státních institucí. Další příjmy může mít klub z reklam, z vlastní hospodářské činnosti, ale také může získávat dary a sponzorské příspěvky. Jestli chceme silné a finančně stabilní kluby i na amatérské úrovni musíme pomoci s tím, aby také u nich byly výdaje a výnosy v rovnováze.