DLOUHODOBÁ VIZE

DLOUHODOBÁ VIZE

Jedinou možnou cestou pro dlouhodobější a trvalou změnu je podpora všech hodnot a principů, kultury celého prostředí a svobody v rámci fotbalového prostředí.

Český fotbal potřebuje zcela zásadní změnu morálních hodnot, myšlení, chování a jednání. Každý, kdo se rozhodne působit ve fotbale, musí především vždy jednat s nezištným a čestným záměrem. Nejdůležitější je zájem o fotbal, bezúhonnost, důvěryhodnost a vyznávání hodnot, které jsou příkladem pro celou společnost.

PODPORA

Musíme se snažit o budování pozitivního prostředí a vztahů, které umožní všem lidem, působícím a pracujícím ve fotbale, soustředit se jen a pouze na jejich činnost, a to bez jakýchkoliv obav z negativních následků.

HRDOST

Každý člen Fotbalové asociace je zároveň občanem České republiky. Buďme hrdí na naši zemi, na její dlouhou historii a na její bohaté tradice a také na všechny fotbalové úspěchy, kterých dosáhly současné i předešlé generace.

RESPEKT

Fotbalové prostředí se skládá z mnoha subjektů – především hráčů, trenérů, členů realizačních týmů, rozhodčích, funkcionářů, ale také ambasadorů, agentů, rodičů a fanoušků. Musíme dbát na to, aby všechny tyto skupiny aktivně spolupracovaly, navzájem se respektovaly a tolerovaly. I chyba každého z nás, či dokonce chyba toho druhého, nám může v životě pomoci naučit se něčemu novému.

Proto bychom nikdy neměli kritizovat, podezřívat a politikařit a zároveň bychom k tomu neměli nikoho nabádat. Ve chvíli, kdy však budeme přesvědčeni o své pravdě a budeme nespokojení, nesmíme být nečinní, ale musíme využít všech legálně dostupných možností, které nám umožní nápravu dané situace, případně daného prostředí. Jen tak se společné dílo podaří a fotbalu se bude dařit nejen na hřišti, ale také mimo něj.

ETIKA

Chování a jednání každého člena Fotbalové asociace musí být výhradně etické, a to jak na hřišti, tak mimo něj. Každý z nás chce vyhrávat. Vítězství je vždy důležité, ale žádné dosažené podvodem, nefairovým jednáním či mimo pravidla nebude mít nikdy cenu vítězství čestně dosaženého.

VEŘEJNÝ ZÁJEM

Musíme se vždy všichni snažit o nastavení co nejlepší koncepce, propojení projektů a garance jejich dlouhodobého rozvoje plošně na celém území ČR včetně mezinárodního přesahu pod vedením slušných a odborně kompetentních osob.

FUNKČNOST

Musíme trvat na stanovení jasných kompetencí a odpovědnosti, podmínek, pravidel a fungování všech orgánů FAČR napříč soutěžemi a úrovněmi fotbalu.

PROSTŘEDÍ

Tvorba a práce ve srozumitelném, otevřeném prostředí, které umožní diskusi, výměnu názorů a myšlenek, a také dá prostor k jejich realizaci je jediné možné prostředí, ve kterém se bude fotbalu dařit a kde bude tento sport vzkvétat.

DLOUHODOBÁ VIZE

Na základě výše uvedených principů by měl být každý člen Fotbalové asociace připraven pracovat na změně ve prospěch zásadního zlepšení prostředí a vztahů ve fotbale tak, aby získal zpět svou prestiž a kredit v naší zemi i na mezinárodním poli.