JAK TO CELÉ FUNGUJE

JAK TO CELÉ FUNGUJE?

Pod FAČR si mnoho lidí představí jen sídlo této organizace na Strahově, případně předsedu, členy výkonného výboru, anebo její profesionální úředníky. Ve skutečnosti je to ale více než 330.000 členů, cca 3.600 členských klubů sdružených ve 14 krajských a 76 okresních fotbalových svazů a také Ligová fotbalová asociace organizující soutěže pro 32 profesionálních klubů.

Klíčovými články fotbalu, stavebními kameny, jsou amatérské kluby hrající okresní soutěže. Servis týkající se organizace mistrovských soutěží pro tyto kluby zajišťují okresní fotbalové svazy, zkráceně OFS. Jednou za 4 roky si všechny kluby na svolané valné hromadě zvolí předsedu, členy výkonného výboru a také revizní orgány svého okresního fotbalového svazu. Jednotlivé OFS pak za pomoci svých komisí klubům organizují mistrovská utkání. Komise STK tvoří termínové listiny. Komise rozhodčích deleguje rozhodčí a delegáty. Disciplinární komise pak řeší přečiny. Některé OFS mající jako prioritu rozvoj mládeže a na okrese zřizují komise mládeže.

Vedení okresního fotbalového svazu má mimo zajišťování servisu pro jejich kluby, také další důležité úkoly. Předseda a část výkonného výboru reprezentuje kluby okresních soutěží na valné hromadě KFS, kde mimo jiné jednou za 4 roky volí vedení krajského fotbalového svazu, včetně odvolací a revizní komise. Předseda OFS se pak účastní velké valné hromady FAČR, kde volí jednou za 4 roky předsedu, místopředsedu a členy VV FAČR za českou či moravskou komoru, dále předsedy a členy komisí. Revizní a kontrolní, Odvolací a předsedu Etické komise a Sboru rozhodců.

Předseda OFS také na Valné hromadě FAČR schvaluje Stanovy včetně jejich změn a dodatků a má rozhodující hlas při rozdělování členských příspěvků, což je cca 100 mil. Kč, a také všech financí, se kterými FA hospodaří.
To je cca 1 miliarda Kč.