CO MŮŽU UDĚLAT

I TY MŮŽEŠ PŘISPĚT KE ZMĚNĚ ČESKÉHO FOTBALU

Jsi fanoušek, hráč nebo trenér okresního týmu?​

Jdi za svým klubovým předsedou a bavte se o tom, koho podporuje a volí. Také předseda tvého klubu má vliv na český fotbal. Pokud nejste spokojení se situací ve svém okrese, zvažte a navrhněte lidi, kteří by mohli vést okresní fotbalový svaz (OFS). Jeho předseda je na začátku volebního procesu, on je pro vás ten nejdůležitější – tak se ho snažte pozitivně ovlivnit.

Jsi předseda okresního klubu?

Jdi za svými kolegy z jiných klubů a komunikujte mezi sebou, kdo a jak vede váš okresní fotbalový svaz. Nenechte to jen na těch, kteří vás doposud objížděli (většinou rozhodčí či delegáti) a nutili vám konkrétní jména. Najděte společně nové tváře. Udělejte revizi současných předsedů OFS, abychom dali okresnímu fotbalu novou krev.

JE TO VE VAŠICH RUKOU!

Rozhodčí mají řídit utkání, ne OFS. Delegáti mají kontrolovat průběh utkání, ne řídit OFS. Vyberte ty, kterým budete věřit, kteří se neschovají, a kteří budou využívat prostředky ke zlepšení fotbalu u vás. Vy předsedové klubů, společně to můžete změnit. 

Každý OFS má vlastní stanovy a pravidla pro kandidaturu na volební valnou hromadu. Zpravidla je třeba poslat kandidaturu 3 týdny před konáním valné hromady, ale přesně toto najdete právě ve stanovách dané OFS na www.justice.cz